Säkerställ barns trygghet med en testamentesgåva

Ge mer i framtiden än vad du kan idag - Testamentera en gåva till UNICEF och skapa en bättre värld för alla barn.

UNICEF Sverige erbjuder nu en kostnadsfri tjänst framtagen av juristbyrån Lawly. Genom Lawlys tjänst upprättar du enkelt ditt testamente helt digitalt. Om du föredrar ett personligt möte, går det bra att boka det med någon av Lawlys jurister.

Tjänsten är kostnadsfri!

Såhär fungerar tjänsten

När du har svarat på några enkla frågor skapas ett skräddarsytt testamente anpassat efter din unika situation.

Kostnadsfritt

Det är kostnadsfritt att upprätta ditt testamente. Du har samtidigt tillgång till en jurist genom hela processen.

Juridiskt korrekt

Tjänsten är framtagen av Lawlys jurister och kvalitetsgranskad av en av landets mest framstående advokater inom familjerätt.

Vanliga frågor & svar

Då gäller den arvsordning som följer av lagen. I lagen delas arvingar in i olika grupper, så kallade arvsklasser. En arvsklass måste vara helt tom, innan arvet går vidare till någon i efterföljande arvsklass.

Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Är man gift och endast har gemensamma barn ärver dock den efterlevande maken före gemensamma barn. Likaså ärver efterlevande make om man är gift och inte har några barn. Har man särkullbarn (barn från tidigare förhållande) får de ut sitt arv direkt vid en förälders bortgång.

Finns det inga bröstarvingar och ingen make går man vidare till nästa arvsklass. Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller, om föräldrarna inte längre lever, syskon.

I den tredje arvsklassen finns far- och morföräldrar. Om någon av dessa är avliden ärver dennes barn, det vill säga den avlidnes moster, morbror, faster eller farbror, sin avlidne förälders del. Kusiner ärver däremot inte, och inte heller andra släktingar.

I samtliga arvsklasser gäller att barn träder i avliden förälders ställe. Tex delar två barn till ett arvsberättigats syskon på syskonets arvslott, om han eller hon inte är i livet när arvet ska delas ut.

Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den arvsordning som gäller enligt lag, helt eller delvis, ur spel.

Arvslotten är den andel av kvarlåtenskapen efter en person som en arvinge har rätt till. En arvinge är person som har rätt att ärva enligt lagen.

Laglotten är hälften av ett barns arvslott. Den del av arvet som utgör ett barns laglott har han eller hon alltid rätt att få. Laglotten kan inte testamenteras bort.

Om du inte har några barn så kan du i princip testamentera bort hela arvet efter dig till den/de du själv vill. Om du har barn har de alltid rätt till att få sin laglott. Laglotten är i regel hälften av allt du äger.

Det är möjligt att skriva en önskan i ditt testamente att du skulle vilja att dina barn avstår från sin laglott. Då finns det såklart en chans att de respekterar din önskan, men ingen garanti. De har rätt att kräva ut sin laglott oavsett vad du skriver i ditt testamente

Sambor ärver inte varandra, om det inte står i ett testamente. Om vill du att din sambo ska ärva dig vid din bortgång krävs det därför att du skriver det i ett testamente. Det spelar ingen roll hur länge ni har bott tillsammans eller om ni har gemensamma barn, din sambo kommer inte att få någon del av arvet efter dig om det inte står i ditt testamente.

Testamentet är en viktig handling som behöver visas upp i original för att gälla. Det är därför viktigt att det förvaras tryggt och säkert så att det inte glöms eller tappas bort och så att det hamnar i rätta händer den dag det behövs. Vill du ha hjälp med förvaringen så hjälper Lawly mer än gärna till med det. Läs mer här: https://lawly.app/dokumentforvaring.

Ja, du behöver skriva ut testamentet. Testamentet ska finnas i ett fysiskt exemplar som är korrekt undertecknat och bevittnat för att vara giltigt. Om du inte har en skrivare hjälper vi dig självklart att skriva ut testamentet och postar det till dig. Läs mer här: https://lawly.app/hemleverans.

Självklart! När du upprättat ett testamente hos oss finns det möjlighet att gå igenom ditt testamente tillsammans med en jurist. Under mötet får du ställa dina frågor rörande innehållet, och skulle behov av ändringar uppstå, hjälper vi dig med dem.

Så fort du har besvarat alla frågor och betalat skickas ditt testamente till din e-postadress.

Nej, det är viktigt att testamentet också skrivs ut och undertecknas och bevittnas på rätt rätt. Vi kommer att ge dig enkla instruktioner som du ska följa för att se till att testamentet blir giltigt. Instruktionerna får du till din e-postadress i samband med att du får ditt testamente.

Har du en fråga?

Vi svarar vardagar mellan 08:00 - 17:00.